23 №-li orta təhsil məktəbi (Bakı)

2014-cü ildə biz 23 №-li orta təhsil məktəbində (Bakı) təchizat və mərmərin qoyulmasında iştirak etmişik. Biz, işimizdə "Bigelli Marmi" (İtaliya) şirkətinə məxsus olan mərmərdən istifadə etmişik. İşimiz məktəbin əsas dəhlizində, mərtəbələr arasındakı dəhlizlərdə və məktəbin bütün pilləkənlərində mərmərin qoyulmasından ibarət idi.